Download fisier xls   

Veniturile brute realizate de către personalul din aparatul propriu al G.P.P ARICEL

conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

  Septembrie_2017  
               
Nr. crt. Funcţie Normă Salariu de bază Gradație de merit Alte drepturi. Din care spor CFP Total drepturi salariale
baza legală Legea nr. 153/2017   Legea nr. 153/2017 - se mentin in același cuantum  Legea nr. 153/2017 - se mentine in același cuantum  Dirigenție/
Spor stabilitate aux/Compensatii
Legea nr. 153/2017 - se mentine in același cuantum   
0 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5
1 Director unitate  școlară 1 4197 974     5171
2 Administrator financiar 1 2054   456 168 2678
3 Administrator patrimoniu 1 2054   278   2332
4 Profesor învățământ preșcolar grad.didactic I, peste 25ani,  1 3779 845 422   5046
5 Profesor învățământ preșcolar grad.didactic I, peste 25ani,  1 3779       3779
6 Profesor învățământ preșcolar grad.didactic I, 15-20 ani,  1 3040 660 330   4030
7 Profesor învățământ preșcolar grad.didactic II, 1-5 ani, 1 2749 0 195   2944
8 Profesor învățământ preșcolar grad.didactic II, 10-15 ani, 2 2513 0 211   2724
9 Profesor învățământ preșcolar grad.didactic II, 15-20 ani, 1 2700 575 288   3563
10 Educatoare grad didactic I,
 peste 25 ani,
1 2924   257   3181
11 Educatoare grad didactic I,
 peste 25 ani, 
1 3157 0     3157
12 Educatoare grad didactic I,
 peste 25 ani
1 3045 0     3045
13 Educatoare debutant pana la 1 an 1 2276 0 227   2503
23 Ingrijitoare I 2.5 1690   224   1914
24 Ingrijitoare I 2 1690   0   1690
29 Muncitor I  3 1947       1947
               TOTAL  21.5          

 

Director,     Adm financiar,
 Prof.Cojocaru Daniela     Bradea Daniela