Veniturile brute realizate de către personalul din aparatul propriu al G.P.P ARICEL Septembrie 2018