Cerere tip pentru frecventarea grădiniței pe perioada vacanței

Nota DGIP 2432