Proces verbal privind selectia dosarelor pentru inscrierea la concursul de ocupare a unui post de ingrijitor

Proces verbal privind selectia dosarelor pentru inscrierea la concursul de ocupare a unui post de ingrijitor