Proces verbal privind rezultatele la proba scrisa a examenului de ingrijitor