Proces verbal privind rezultatele finale ale examenului de ocupare a postului de ingrijitor