Proces verbal privind rezultatele la interviu pentru postul de ingrijitor din data de 22.10.2020