Proces verbal privind rezultatele la proba practica a postului de ingrijitor din data de 23.10.2020