Rezultatul la examenul de ocupare a postului de ingrijitor organizat in data de 04.-09.05.2022