Proces verbal privind rezultatele la proba practica a examenului de ocupare a postului de ingrijitor organizat in 09.05.2022