Proces verbal privind rezultatele la proba interviu a examenului de ocupare a postului de ingrijitor